Sint Vincentius vereniging

De Ridders van de Orde van Tempeliers ( www.osmth-mco.eu ) schenken op 20 juni 2016, meer dan 250 paar nieuwe schoenen( voor zowel kinderen als volwassenen) aan de Sint-Vincentiusvereniging te Hoeselt.


Dit voor een totaalwaarde van ongeveer 15.000 €.


De Orde streeft er telkens weer naar om hulp te verlenen aan de minderbedeelden in onze maatschappij, zonder onderscheid te maken in ras en godsdienst en hen zowel morele- als materiële hulp aan te reiken. De activiteiten kunnen zéér uiteenlopend zijn maar hebben telkens als doel : mensen in nood helpen waar mogelijk. Wij opteerden ditmaal eens voor een schenking van schoenen waar anders meestal kleding, voedsel ed. wordt geschonken en waar tevens ook nood aan is.


Dit project kon georganiseerd en gerealiseerd worden en kwam mede tot stand met het Gemeentebestuur van Hoeselt o.l.v. de heer Burgemeester W. Raskin en de heren Van Humbeeck J., Depraetere D vertegenwoordigers van de OSMTH-MCO VZW ,

Dhr Ghislain L'hoëst van de Sint Vincentiusvereniging,

en in samenwerking met de Shoe Discount van Genk.


Van links naar rechts


Z.E de Groot Seneschalk Dhr  D.Depraetere

Dhr. G. L‘hoëst  Sint Vincentiusvereniging

Z.E. de Grootmaarschalk J. Vanhumbeeck

Gemeente Hoeselt

Van links naar rechts:


Dhr. Dokter M. Gerits

Dhr. W. Raskin. Burgemeester van Hoeselt

Z.E. de Grootmaarschalk J. Vanhumbeeck

Z.E de Groot Seneschalk D.Depraetere

Mevr. D. Degraen Shoe Discount Genk.


voor verdere Foto's,

klik op bovenstaande foto