privacy policy


Privacy PolicyDE STATUTEN


In 1995 en 1996 werden onze statuten in het Belgische Staatsblad (Publikatieblad) onder onze enig, exact, volledige en openbare officiële benaming met name gepubliceerd:   

 

ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI - MILITIAE CHRISTI OECUMENIS


In uittreksel : O.S.M.T.H.M.C.O

Deze publicatie van de statuten draagt het nummer 17188 van 25 juli 1996, ter wijziging van zo de statuten die onder het nummer 22359 van 7 december 1995 in bladzijde 11451 worden gepubliceerd.

 

Kennisgeving van Beschreming


Wij herinneren de lezers eraan, dat de teksten, documenten, uniformen en toebehoren, beschreven op deze site, beschermd zijn krachtens de Belgische Wetgeving.

Alles werd gedeponeerd bij de Dienst van Registratie en Domeinen onder volgende:

KONINKRIJK BELGIE

3e Kantoor van de Registratie der Domeinen te LEUVEN op 29 oktober 1996 onder het n°: D.6/70B.77.V.3:21BL.0 Verz

3e Kantoor van de Registratie der Domeinen te LEUVEN op 12 mei 1998 onder het n°: D6/77B.44.V.10.54BL.0 Vez


 

Wij informeren U dat onze Orde niet gelinkt is met de OSMTH of de OSMTJ

en onderscheid er zich van.


Het is ten strengste verboden om deze website met zij volledige inhoud te kopiëren.


Copyright OSMTH-MCO.EU© Ce site et son contenu bénéficient de la protection liée à la propriété intellectuelle et/ou artistique. Ils sont la propriété exclusive de

l' OSMTH-MCO et font l'objet d'une copie et d'un dépôt. Toute copie, tout usage abusif, toute falsification sont punies par la Loi.

 

AVIS – PROTECTION


Nous avisons le lecteur que les textes, les pièces, les documents, les uniformes et les accessoires décrits dans nos livres sont protégés en vertu de la Loi Belge.

Tout a été déposé à l’enregistrement des domaines et de le propriété sous les dépôts suivants :

ROYAUME DE BELGIQUE

3e bureau d’enregistrement des Domaines à LEUVEN (Louvain)le 29 octobre 1996 sous le numéro : D.6/70B.77.V.3 :21BL 0 Verz

3e bureau d’enregistrement des Domaines à LEUVEN (Louvain) le 12 mai 1998 sous le n° : D.6/77B.44.V.10 :54BL.0 Verz

 


Nous vous informons que notre Ordre n'est pas lié à l'OSMTH ou L'OSMTJ et s'en distingue.


Il est strictement interdit de copier ce site avec contenu intégral.


Copyright OSMTH-MCO.EU